Динаміка обсягу реалізації. Сільськогосподарські підприємства. Аналіз строку реалізації продукції
Megos.org.ua

Економічний аналіз

Кількість реалізованої продукції безпосередньо залежить від обсягу її виробництва. Отже, у рослинництві він залежить від посівної площі й урожайності культур, у тваринництві – від поголів’я тварин та їх продуктивності. Крім того, фактором, який впливає на обсяг реалізації окремих видів сільськогосподарської продукції, є індекс якості – відношення залікової маси до фактичної. Індекс якості береться до уваги, зокрема, при реалізації цукрових буряків,  молока, де обов’язково враховуються якісні параметри продукції.

У сільському господарстві не вся вироблена продукція реалізовується, частина її використовується для задоволення внутрігосподарських потреб (на насіння та корм худобі). Тому рівень товарності – відношення кількості реалізованої продукції до виробленої – є фактором, який впливає на обсяг її реалізації.

Добуток вказаних факторів визначає обсяг реалізованої продукції. Наприклад, у рослинництві він визначатиметься за формулою:
О = П · У · Ія · Іт,
де О – обсяг реалізації продукції рослинництва, П – посівна площа, У – урожайність, Ія – індекс якості, Іт – індекс товарності.

Динаміка обсягу реалізації вказує на тенденції в розвитку підприємства. Збільшення обсягів реалізації можливе при розширеному відтворенні і свідчить про позитивні зміни в економічному стані виробника.

Сільськогосподарські підприємства, як правило, виробляють кілька видів товарної продукції, і зменшення обсягу виробництва одного з них може бути компенсоване збільшенням обсягу виробництва іншого. Аналіз динаміки обсягів та виконання плану (договірних зобов’язань) реалізації окремих видів продукції дозволяє зробити висновок про зміни у виробничому напрямі господарства, його реакцію на зміну ринкової кон’юнктури.

У ході аналізу встановлюють рівень виконання укладених підприємством договорів реалізації продукції. Визначають причини невиконання та економічні наслідки порушення умов договорів.

Окрім встановлення індексу якості аналізують, наскільки якісні параметри реалізованої продукції відповідають визначеним договорами умовам чи нормативам. Розраховують обсяг втрат, якщо середня реалізаційна ціна сільськогосподарської продукції виявиться нижчою за очікувану у зв’язку зі зменшенням залікової маси продукції. У випадку надходжень рекламацій на реалізовану продукцію визначають як прямі збитки підприємства, так і втрати, пов’язані зі зниженням його іміджу. Обов’язково встановлюють причини поступлення в продаж бракованої (зіпсутої) чи низькоякісної продукції. Підвищення якості реалізованої продукції – важливий резерв збільшення доходів підприємства.

Необхідність аналізу строків реалізації продукції пов’язана з тим, що у різні періоди (протягом року чи іншого часового відтинку) помітно змінюються ціни на продукцію. Це пов’язано з сезонністю попиту на продукцію (наприклад, на одяг, прохолоджуючі напої, туристичне спорядження) та з нерівномірністю поступлення продукції на ринок (зокрема, сільськогосподарської продукції).

 

 

Сторінки ( 1 2 3 4 5 6 7 )