Аналіз, проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування

 

Банківська справа

 

Реферат на тему: Аналіз, проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування

 

Відомо, що іпотечний ринок один з самих важливих механізмів в ринковій економіці, і іпотека є вагомим показником економічного та соціального розвитку країни. Однак зараз в Україні має місце негативна тенденція стримування розвитку іпотечного кредитування.

Іпотека – це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника. Створення ринку іпотечного кредитування в Україні з самого початку і до тепер значною мірою характеризується безсистемністю.

Незважаючи на те, що сьогодні вже розроблено і прийнято багато важливих законів щодо організації ринку, випуску іпотечних цінних паперів і функціонування фондів операцій з нерухомістю, але й досі не вирішено такі першочергові питання, як затвердження концепції розвитку національної системи іпотечного кредитування та захист прав кредиторів щодо реалізації заставного майна[1,57]. Більшість українських банків мають два джерела фінансування іпотеки: депозитне та не депозитне.

Депозитне фінансування - досить простий фінансовий інструмент. Переваги його: невелика премія для вкладників; низька вартість оптових депозитів; як правило, фінансування стабільне, особливо за наявності страхування депозитів. До недоліків можна віднести коливання вартості коштів та потенційно нестабільну пропозицію. Недепозитним фінансуванням займаються портфельні і не портфельні кредитори.

Портфельні кредитори - шляхом емісії незабезпечених облігацій та іпотечних облігацій, що в свою чергу вимагає наявності механізмів забезпечення ліквідності цих облігацій. В Україні на іпотечному ринку працюють близько 90 банків. Основними лідерами є: ВАТ ”Райффайзен Банк Аваль”, АКБ ”Укрсоцбанк”, АКІБ ”УкрСиббанк”, ЗАТ” Комерційний Банк ПриватБанк” та ВАТ ”ВіЕйБі Банк”. За даними української національної іпотечної асоціації, загальна заборгованість за кредитами, що забезпечені житловою іпотекою в 2005 році становила10,68млн., а в 2006 році-15,6 млн.грн..

Незважаючи на це, відсоток іпотечних кредитів і кредитному портфелі банку залишається незначною - 2,9-3,8%. До того ж на сьогодні середня ставка за іпотечними кредитами становить 20%, а в Європі 7%. На це є певні причини: зростання заборгованості по іпотеці; не розвинута система рефінансування банківських іпотечних кредитів; відсутність конкуренції на серед будівельних компаній; висока ціна страхового поліса; високі початкові платежі, сек’юритизація та ін.

За останні шість місяців, попит на іпотеку значно впав. Обсяг видачі іпотечних кредитів знизився з 10,2 млрд.грн. до 4,2 млрд. На це вплинуло дефляцій на політика держави, зростання цін на житло, жорсткі умови видачі кредиту, зростання відсотків за кредит та коливання курсу долара, тощо. Частка клієнтів які зважились купити квартиру зменшилась з 37,5% до 31% [2]. В банках сподіваються на зростання обсягу іпотечного кредитування з осені, але зменшувати вимоги для отримання кредиту та відсотки не збираються.

Зростання вартості кредитів, що надаються, значною мірою зумовлюється: високою ціною залучених ресурсів; зростанням інфляції та зниженням ринкової вартості застави; несвоєчасним виконанням кредитних зобов’язань; ризиками пов’язаними з правовими і судовими складнощами при відчуженні житла-предмета застави.

Cторінки ( 1 2 3 4 5 6 7 )

 

Поисковый анализ сайта