Бенчмаркінг, як засіб покращення інноваційного процесу в організації

 

Банківська справа

 

Реферат на тему: Бенчмаркінг, як засіб покращення інноваційного процесу в організації.

 

Бенчмаркінг - це нове модне слово в управлінських колах. В Україні до цього поняття відносяться поки ще насторожено, побоюючись, що поняттям бенчмаркінга прикривається промислова розвідка.

Однак, бенчмаркінг не був винайдений вчора чи сьогодні. Новизну в це поняття внесли дорогі бізнес-консультанти, наймані фірмами усіх форм і розмірів для того, щоб вони пояснили, як зробити так, щоб їхні доходи не відставали від доходів фірми-сусіда.

Бенчмаркінг у тім виді, яким він відомий нам сьогодні, був розроблений у США в сімдесятих роках, але його основні концепції були відомі значно раніш. Дослідження наукових методів організації праці проводив ще Фредерік Тейлор наприкінці дев'ятнадцятого століття.

Вони також можуть вважатися основами концепції бенчмаркінга. Існує величезна кількість трактувань поняття бенчмаркінга. Одні вважають його продуктом еволюційного розвитку концепції конкурентноздатності, інші - програмою по поліпшенню якості, інші ж зараховують його до екзотичних продуктів японської бізнес-практики.

Однак існує загальний знаменник, до якого можна привести різні визначення бенчмаркінга.

Бенчмаркінг - це процес перебування і вивчення найкращих з відомих методів ведення бізнесу. Фактично бенчмаркінг - це альтернативний метод стратегічного планування, у якому завдання визначаються не від досягнутого, а на основі аналізу показників конкурентів. Технологія бенчмаркінга стягає в єдину систему розробку стратегії, галузевий аналіз і аналіз конкурентів. Виходячи з цього, актуальність дослідження можливостей використання вітчизняними економічними суб’єктами бенчмаркінгу на сьогодні важко перебільшити.

Основною метою курсової роботи є дослідження бенчмаркінгу як дієвого засобу покращення інноваційного процесу в організації.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:

• вивчити теоретичні основи бенчмаркінгу;

• дослідити особливості застосування бенчмаркінгу вітчизняними суб’єктами господарювання;

• провести аналіз ефективності інвестиційного проекту, який було впроваджено діючим суб’єктом господарювання на основі технології бенчмаркінгу.

Предметом курсової роботи є економічні відносини які виникають в процесі реалізації бенчмаркінгу суб’єктами господарювання. В якості об’єкта курсової роботи виступає інноваційний проект, впроваджений вітчизняним суб’єктом господарювання за технологією бенчмаркінгу. Практичне значення курсової роботи полягає у спробі розглянути малодосліджену на сьогодні вітчизняними теоретиками та практиками методології впровадження і використання бенчмаркінгу для вітчизняних економічних суб’єктів.

Автор намагався проілюструвати можливості використання бенчмаркінгу вітчизняними підприємствами з різних галузей та різного соціального значення (київське такси „Еліт” та ДКО „Київводоканал”) та проаналізувати ефективність інноваційних проектів, впроваджених за алгоритмом бенчмаркінгу. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків.

У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначаються мета, завдання, предмет, об’єкт та практична значимість курсового дослідження. Основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати курсового дослідження.

 

Cторінки ( 1 2 3 4 5 6 7 )

 

Поисковый анализ сайта