Активні операції комерційних банків. Система комерційних банків

 

Банківська справа

 

Реферат на тему: Активні операції комерційних банків

 

Дипломна робота

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ

1. ПОСИЛЕННЯ РОЛІ БАНКІВ У ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

1.1. Роль і місце комерційних банків на фінансовому ринку.

1.2. Структура та види банківських операцій.

РОЗДІЛ 2. ДІЮЧА ПРАКТИКА ВИКОНАННЯ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ

2.1. Кредитні банківські операції.

2.2. Інвестиційні банківські операції.

2.3. Лізингові та інші активні операції банків.

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ

3.1. Оцінка ризику активних операцій.

3.2. Управління кредитним та інвестиційним портфелем

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ

ВСТУП

Стабільна й активно функціонуюча система комерційних банків та спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів у поєднанні з ефективною, виваженою політикою центрального банку займає головне місце в економіці будь-якої країни.

Провідна роль у цій системі належить комерційним банкам, які є тими економічними центрами, де починається і завершується ділове партнерство. Саме через комерційні банки здійснюються зв’язки між усіма учасниками господарських процесів, тому від їх діяльності вирішальною мірою залежить ефективність функціонування економіки в цілому.

Останнім часом кредитна система України зазнала суттєвих змін. Все більшого розвитку набуває діяльність незалежних комерційних банків та спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, розширюються нетрадиційні сфери застосування банківського капіталу, відбувається постійний пошук шляхів підвищення ефективності обслуговування банками клієнтів.

Разом з тим недосконалість діючої системи кредитування і мобілізації ресурсів для активних операції, недоліки у визначені оптимальних умов і методів організації кредитних відносин, недосконалість методик оцінки банківських ризиків та управління ліквідністю і прибутковістю операцій банків утруднюють процес формування повноцінних ринкових засад у функціонуванні банківської системи України.

Cторінки ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 )

 

Поисковый анализ сайта