Аналіз прибутку. Теоретичні основи формування доходів, витрат та прибутку комерційного банку

 

Банківська справа

 

Реферат на тему: Аналіз прибутку

 

план

Вступ

1. Теоретичні основи формування доходів, витрат та прибутку комерційного банку

1.1 Формування доходів комерційного банку

1.2 Формування витрат комерційного банку

1.3 Процентна маржа

1.4 Формування і використання прибутку комерційного банку

2. Характеристика АКБ “УКРСОЦБАНК”

2.1. Аналіз структури активів та пасивів

2.2 Характеристика операцій, які здійснює АКБ “УКРСОЦБАНК”

2.3. Діяльність АКБ "УКРСОЦБАНК" на ринку цінних паперів

2.4. Міжнародна діяльність АКБ "УКРСОЦБАНК"

3. Аналіз доходів, витрат та прибутку АКБ “Укрсоцбанк”

3.1. Структурний аналіз доходів комерційного банку

3.2. Структурний аналіз витрат комерційного банку

3.3 Аналіз динаміки доходів та витрат АКБ “Укрсоцбанк

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Банківська система - одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці.

Фінансовий стан банку - це комплексне поняття, яке відображає систему показників, які характеризують наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. В умовах ринкової економіки та жорсткої конкуренції виникла потреба швидко та своєчасно реагувати на зовнішні фактори, які впливають на результат діяльності комерційного банку. На Україні тепер склались специфічні умови як в економічній сфері в цілому, так і в банківській системі зокрема. Саме тому зберегти добрий фінансовий стан банку і забезпечити його прибуткову діяльність є досить складно. Це вимагає особливих зусиль як з боку керівництва, так і з боку кожного працівника зокрема.

Cторінки ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 )

 

Поисковый анализ сайта