Алгоритм аналізу економічного ризику

 

Економіко-матиматичне моделювання ( готові шпаргалки )

 

Реферат на тему: Алгоритм аналізу економічного ризику

 

Крок1-аналіз та діагностика економічної (управлінської) ситуації, пов’язаної з певним об’єктом(проектом) і обтяженої ризиком. Визначення головних завдань, основних суперечностей (неузгодженості), домінуючих тенденцій.

Крок2-Виявлення інтересів основних учасників подій, їхнього ставлення до ризику

Крок3-Виявлення управлінських цілей, методів та засобів їх досягнення

Крок4-Аналіз основних чинників(параметрів), які впливають на прийняття рішень, розподіл їх на керовані та некеровані параметри ризику

Крок5-Здобуття інформації про можливі діапазони значень некерованих параметрів (чинників) ризику

Крок6-Генерація набору альтернативних варіантів проекта (об’єкта, способу дій)

Крок7-Виявлення пріоритетів (системних критеріїв) суб’єкта ризику щодо різних варіантів проекту (об’єкта, способу дій)

Крок8-Оцінювання згенерованих альтернативних варіантів.

Вибір їх підмножини, що найкраще відповідає вимогам суб’єкта ризику Крок9-Розробка відповідного способу дій (програми), яка була б найкращою (найбільш ефективною) з погляду переведення обтяженої ризиком ситуації у більш сприятливу.

Cторінки ( 1 )

 

Поисковый анализ сайта