Біфуркація економічних процесів

 

Економіко-матиматичне моделювання ( готові шпаргалки )

 

Реферат на тему: Біфуркація економічних процесів

 

Процеси економічних біфуркацій – певні етапи життєвого циклу економічних структур (компаній, банків), за яких відбувається реорганізація певних економічних структур в нові структури; злиття, розподіл, розпад екон.

Структур є аналогом фізичних фазових переходів. Фазовими переходами є також перехід від старих попередніх макрогенерацій до наступних (більш нових) макрогенерацій цей процес називають економічним „природнім відбором”.

Економічні фазові переходи І та ІІ роду. Фазові перевтілення за яких перші похідні ф-ії, що визначає економічну траєкторію, змінюються скачкоподібно, називаються фазовими економічними переходами (перевтіленнями) І роду.

Фазові перевтілення за яких перші похідні ф-ії, що визначає економічну траєкторію, залишаються неперервними, а другі похідні змінюються скачкоподібно, називають фазовими економічними переходами ІІ роду. Введення визначення екон. фазових переходів І та ІІ роду має реальний економічний зміст.

Дійсно, в процесі економічних переходів (біфуркацій) відбувається різка скачкоподібна зміна економічної траєкторії та ряду соц-екон. параметрів, що впливають на екон. траєкторію. Приклад екон фазових переходів І роду: різка зміна екон. траєкторії(наприклад, обіг) компанії, як результат закупілі компанією достатньо великих ресурсів у вигляді залучення інвестицій, кредитів, доходів.

За таких умов компанія отримує різний статус (екон. стан високоприбуткової компанії із зростаючим обігом) Прикладом екон. фазових переходів ІІ роду є процеси об’єднання, розподілу, розпаду компаній.

Cторінки ( 1 )

 

Поисковый анализ сайта