Завдання та відповіді з економіко-математичного моделювання

 

Економіко-матиматичне моделювання ( готові шпаргалки )

 

- Зведення задачі дробово-лінійного програмування до лінійного.

- Інтервальні оцінки коефіцієнтів лінійного рівняння регресії.

- Ітеративність ЕММ

- Кваліфікаційна система ризиків

- Кількісні показники ризику

- Класифікація ризику

- Коеф. детермінації: суть, обчислення, роль

- Коеф. кореляції: обчисл., тлумачення, зміст

- Комплексна оцінка ек. ризику

- Концептологія ЕММ,концепції мат.моделювання

- Крива економічного ризику

- Критерій методу найменших квадратів

- Мультиколінеарність: причини явища, його наслідки

- Множники Лагранжа

- Означення системи. Притаманні риси соц.-ек. системи. Системою

- Особливості побудови математичної моделі економічного явища чи процесу.

- Передумови появи економ мат моделювання, як сучасного методу пізнання

- Переваги математичного моделювання як засобу пізнання

- Перша теорема двоїстої задачі лінійного програмування,її економ тлумачення

- Підготовка економічної інформації для моделювання, її особливості

- Подолання мультиколінеарності

- Поняття соціально-економічної системи, її характеристика

- Послідовність оцінки економічного ризику

- Правила побудови двоїстих задач.

- Практичні задачі ЕММ

- Прийняття управлінських рішень, як сфера застосування результатів моделювання

- Принципи аналізу економічного ризику

- Ризик як економічна категорія

- Рівняння парної лінійної регресії.

Cторінки ( 1 2 3 )

 

Поисковый анализ сайта