Економічне тлумачення математичної моделі двоїстої задачі ЛП.

 

Економіко-матиматичне моделювання ( готові шпаргалки )

 

Економічне тлумачення математичної моделі двоїстої задачі ЛП.

 

Кожна задача ЛП повязана з іншою, так званою двоїстою задачею. Економічну інтерпретацію кожної з пари таких задач можна розглянути на прикладі виробничої задачі.

Пряма задача: max F=c1x1+c2x2+…+cnxn xj0, j=1,2,3,…,n x – це кількість продукції кожного j-того виду, яку необхідно виготовляти, щоб максиміз. виручку; bj – відомі наявні обсяги ресурсів; aij – відомі норми витрат і-того виду ресурсу на виробництво одиниці j-го виду продукції; cij – ціни реалізації одиниці j-ої продукції. Розглянемо тепер цю задачу з іншого боку. Вважатимемо, уі – ціна одиниці і-го ресурсу.

В результаті матимемо двоїсту задачу: min Z= b1y1+b2y2+…+bmym a11у1+a21у2+..+am1уmc1, a12у1+a22у2+..+am2ymc2, …………………… a1nx1+a2ny2+..+amnymcn Z – загальна вартість ресурсів. Покупці ресурсів прагнуть здійснити операцію якнайдешевше, отже, необхідно визначити мінімальні ціни одиниць кожного виду ресурсів, за яких їх продаж є доцільнішим, ніж виготовлення продукції.

Cторінки ( 1 )

 

Поисковый анализ сайта