Відповіді з економіко-матиматичного моделювання

 

Економіко-матиматичне моделювання ( готові шпаргалки )

 

- Розв’язати задачу лінійного програмування симплекс методом

- Статистична побудова кривої ризику

-Сутність регресійного аналізу (економетричного моделювання)

- Теорія графічного розв’язання задачі лінійного програмування

- Технологія економіко-математичного моделювання

- Типологія математичних моделей економічних процесів та явищ.

- Тлумачення результатів моделювання.

- Умови застосування класичного симплекс-методу

- Управління економічним ризиком.

- Явище емерджентності

- Явище синергетики в економіці.

- Якісні показники ризику.

- Якісні чинники економічного ризику.

Cторінки ( 1 2 3 )

 

Поисковый анализ сайта