Економіко-матиматичне моделювання. Готові шпаргалки з економіко-матиматичного моделювання

 

Економіко-матиматичне моделювання ( готові шпаргалки )

 

- Алгоритм аналізу економічного ризику

- Алгоритм графічного розв’язання задачі нелінійного програмування

- Алгоритм Дарбіна-Уотсона

- Алгоритм економіко-математичного моделювання

- Алгоритм розв’язання М-задачі

- Алгоритм симплекс-методу

- Алгоритм усунення гетероскедастичності

- Алгоритм утворення спряженої задачі лінійного програмування

- Алгоритм Фаррара-Глобера

- Системний аналіз економічного ризику

- Біфуркація економічних процесів

- Взаємне розташування ОДР і опорної прямої при графічному розв’язані задачі ЛП

- Види економічного ризику

- Визначення моделювання, його типи.

- Властивості оцінок на підставі МНК

- Властивості простої вибіркової лінійної регресії.

- Властивості спряжених задач ЛП

- Гетероскедастичність: причини, наслідки

- Глобальні складові мат. моделювання: роль і призначення

- Двоїстий симплекс метод

- Деталізувати кроки ЕММ.

- Деякі рубрики класифікації математичних моделей

- Диверсифікація економічного ризику

- Довірчий інтервал індивідуального значення залежної змінної

- Дослідження розв’язків задачі лінійного програмування

- Економіко-математичне моделювання та його етапи

- Економічне тлумачення математичної моделі двоїстої задачі ЛП.

- Економічний зміст двоїстої ЗЛП.

- Економічний ризик та його види

- Елементи теорії ЗЛП.

- Емерджентність: розкрити зміст, навести приклад.

- Етапи економіко-математичного моделюв.: перерахувати та охаратериз. їх.

- Зв’язок між коефіцієнтом кореляції та нахилам прямої регресії.

Cторінки ( 1 2 3 )

 

Поисковый анализ сайта