Бізнес по Англійськи. Діловий етикет Великобританії. Бізнес по-англійськи

 

Етикет

 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

Англійці надають перевагу веденню справ з тими партнерами, з якими вони вже зустрічалися. І чим довша історія взаємовідносин, тим тіс¬ніші дружні стосунки з партнером, тим більша ймовірність того, що ан¬глійський бізнесмен піде на значні поступки. Тому особливо важливо не роз¬чарувати його під час першої зустрічі. Обмін рукостисканнями прийнятий тільки під час першої зустрічі, а у ході подальших контактів англійці обмежуються усним вітанням. Англійці – дуже стримані й консервативні люди. Звертатися до них потрібно лише офіційно: містер, міс, місіс. Надмірна балакучість сприймається як невихованість.

Для англійців мовчання означає про-сто небажання відповідати, воно в жодному випадку не означає згоди з співрозмовником. Культурних, освічених англійців вирізняє вишуканість мови, їм подобається, коли цю вишуканість оцінюють і відповідають тим са-мим. Британці говорять спокійно, невимушено і тихо, тому оптима-льною від¬стан¬ню між діловими співрозмовниками є 50см. У цій країні вважається, що людина повинна говорити так, щоб її міг почути лише співрозмовник. Англійці в ділових розмовах схильні до замовчування і натяків, прагнуть уникати категоричності. Улюбленими їхніми зворотами є: “мені здається”, “я ду¬маю”, “можливо, я не правий”, їх характеризує схильність за можливості уникати однозначних відповідей “так” і “ні”, що іноді створює труднощі в розумінні їх іноземцями.

Такий стиль часто використовується для складання і ділових документів. У той же час англійці дуже чутливі до натяків, добре розуміють гумор, але не люблять “брудних” жартів і тому іноді їх засуджують. Англійці винятково ввічливі і вимагають такого ж відношення до себе; мовчазні, із незнайомими людьми не будуть розмовляти й обго-ворювати певні питання; вони можуть бути замкнутими, тому його доцільно “розговорити”.

З огляду на це, у гостях у жодному випадку не доцільно звертатися до незнайомих людей, поки вам їх не відреко-мендують. Англійці доволі повільно приймають рішення, проте на їх чесне слово можна покладатися. Вони вміють дуже вміло уникати “гострих ку¬тів”, як ділові люди – схильні до компромісів, але надзвичайно обе-реж¬ні в словах і поведінці, ухиляються від категоричних тверджень або запе¬ре¬чень. Англійці дуже холоднокровні – у критичних ситуаціях поводяться впевнено, не перебільшують небезпеки, спокійно реагують на зміну обстановки. Їхній досвід поведінки в екстремальних ситуаціях за-слуговує вивчення. Ділові партнери з Англії часто характеризуються зайвою самов-пев¬неністю і снобізмом.

Іноді вони настільки помітні, що заважають налагодженню дружніх контактів на рівноправній основі. В неофіційних розмовах англійці завжди уникають тем особистого життя, професійного успіху, релігії. Вони не сприймають співроз-мовників, які вихваляються ерудицією. Найбільше полюбляють роз-мов¬ляти про по¬го¬ду, спорт, садівництво, домашні тварини тощо, тому саме з розмов на та¬кі теми доцільно розпочинати комерційні перего-вори. Здійснюючи переговори з англійськими бізнесменами, варто під-креслювати свої симпатії до британського народу і його ідеалів, давати зрозуміти, що за¬гальнолюдські цінності є не менш важливі, ніж комерційні інте¬реси.

Діловим жінкам, які готуються вести переговори з англійськими біз¬несменами, рекомендується одягати найменше прикрас. В одязі при-єм¬не враження справляє поєднання чорного з білим або рожевим. Макіяж повинен бути накладений з особливою старанністю. В Англії чітко визначено коло предметів, які можна дарувати ді-ловим партнерам. Це записники, блокноти, календарі, запальнички, лазерні диски, фірмові авторучки, на Різдво – алкогольні напої та до-рогий сир. Решта може розглядатися як хабар і засіб тиску на партнера. Коли в ділових колах стає відомо, що представники фірми приймають дорогі подарунки, її репутацію можна вважати загубленою. Особливого значення англійські бізнесмени надають діловому етикету: вони або йдуть на порушення правил етикету, якщо отриму-ють від цього вигоду, або, навпаки, доводять його правила до край-нощів.

Cторінки ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 )

 

Поисковый анализ сайта