Корея. Корейський етикет. Ділові зустрічі з Корейцями

 

Етикет

 

КОРЕЯ

Корейці велике значення надають безпосередньому особистому спіл¬куванню. Тому ділові відносини не почнуться з моменту отри-мання пись¬мо¬вого звернення, а контакт може встановитися лише через посеред¬ника, який добре знається з потенційним партнером. Під час першої зустрічі потрібно обов’язково вручити корейсь-кому пар¬тнеру візитку: її відсутність в іноземного партнера корейці сприймають як неповагу.

У візитній картці партнера будуть цікавити не прізвище та ім’я, а посада і рівень фірми, яку представляє учасник зустрічі. Корейські підприємці – жорсткі партнери. Вони не люблять не-зрозу¬мілих виразів і двозначностей. Якщо їх партнерами буде вико-ристано вираз: “Це складне питання, яке вимагає детального вивчення”, то корейці сприймуть його не як готовність вирішити це питання в майбутньому, а як відмову від його вирішення на даному етапі. Їх цікавить, перш за все, найближче май¬бутнє, безпосередні результати переговорів.

Службовці корейських компаній надзвичайно дисципліновані, во-ни ні на крок не відступають від вказівок своїх керівників. Висловлення корейських бізнесменів на переговорах відрізня-ються ясністю і чіткістю. Але відкрито критикувати позицію партнера не прийнято. Корейці не йдуть на відкриту конфронтацію із спів-розмовником і не люблять, коли їхні партнери без натяків виражають свою незгоду.

Якщо під час промови партнера корейці кивають голо-вами, то це не означає, що вони погоджуються, – вони просто бояться “загубити особу”, здатися нечемними і неуважними. Корейці чітко дотримуються вимог стосовно одягу для ділових лю¬дей: чоловіки одягають діловий костюм, переважно з білою сороч-кою і неяскравою краваткою, жінки – ділове плаття.

На ділові зустрічі жінки в жод¬ному випадку не повинні одягати штани. Курити в присутності старших за віком чи посадою в Китаї не прий¬нято.

Cторінки ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 )

 

Поисковый анализ сайта