Австралійський етикет. Бізнес по-австралійськи. Культура Австралії

 

Етикет

 

АВСТРАЛІЯ

Австалійські бізнесмени – фахівці високого рівня, інтелігентні лю-ди, вони – майстри у встановленні контактів, уміють притягувати до себе. Навіть під час обговорення спірних питань вони поводяться коректно і завжди намагаються завершувати бесіди й переговори на добрій ноті. Переговори австралійці ведуть розумно і вміло, відстоюють свою думку твердо, але, допустившись помилки, негайно її виправляють.

До партнерів відносяться уважно, вміють слухати, зацікавити бесідою, є відкритими, а формулювання їхніх позицій не містять подвійного розуміння. Під час спілкування з діловими партнерами цієї країни рекомен¬ду-ється уни¬кати педантичності. Австралійці симпатизують спокійним спів¬розмов¬ни¬кам. Найбільш популярні теми для розмови під час зу-стрічей – відпочинок, спорт. В Австралії дуже популярні червоні вина місцевого виробництва. Вва¬жається, що вони не поступаються перед французькими і каліфор-ній¬ськими.

Розмовляючи з партнером, доцільно похвалити смакові якос¬ті австра¬лій¬ських вин, таким чином забезпечивши собі прихиль-ність і симпатію австралійського співроз¬мов¬ника. Приходити в гості з порожніми руками в цій країні не прийнято: необ¬хід¬но принести хоча б пляшку вина. В Австралії ділові люди не надають великого значення одягу.

Дистанція між діловими співрозмовниками велика – 60-100см.

Cторінки ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 )

 

Поисковый анализ сайта