Етикет арабських країн. Бізнес по арабськи. Культура арабських країн

 

Етикет

 

АРАБСЬКІ КРАЇНИ

У світі більше двадцяти арабських держав, розташованих в Азії й Африці. Усіх їх поєднує арабська літературна мова, хоча діалектики значно відрізняються один від одного. Тому, обираючи перекладача, потрібно бути впевненим у тому, що він досконало знає той чи інший діалект. Під час знайомства з партнерами бізнесмени з арабських країн активно виражають свою прихильність і задоволення. Їх приві¬тання – це ціла церемонія, яка супроводжується розпитуваннями про здоров’я, справи, і до того ж ці питання можуть повторюватися протягом всієї розмови, тому чітко відповідати на них немає необхідності.

Однак, якщо партнери не дружать сім’ями, то недоречними є запитання про здо¬ров’я жінки чи інших членів сім’ї партнера. Арабські чоловіки під час зустрічі, зазвичай, обнімаються, попле-скуючи один одного по спині та плечах, і злегка торкаючись щоками. Робити так зарубіжним партнерам доцільно лише тоді, якщо арабський співрозмовник першим почав так вітатись. В іншому випадку потрібно лише потиснути руку.

Необхідно звернути увагу на те, що за правилами близькосхідного етикету рукостискання має бути досить тривали, оскільки коротке рукостискання араби вважають образливим. У жодному разі не можна подавати чоловікові для вітання ліву руку. Рукостискання з жінками в цих країнах неприпустимі. Вітаючись на вулиці в Тунісі, потрібно вклонитися, піднести праву руку до чола, потім до вуст, а потім до серця. Цей традиційний жест – символ слів: “Я думаю про тебе, я говорю про тебе, я поважаю тебе”

. В арабських країнах традиційний авторитарний стиль управління, рівню переговорів приділяється велика увага. Всі питання опрацьо¬ву-ються завчасно. Для арабів однією з важливих умов контрактів, зв‘язків, перего-ворів є встановлення довіри. Вони вимагаються не стільки передба-чити рішення проблеми шляхом аналізу подій, скільки використати рішення з досвіду минулого. Іноземець не повинен звертатися з питанням чи проханням до жін-ки: це вважається порушенням етикету. Потрібно постійно стежити за тим, щоб не було фізичних дотиків з протилежною статтю. Арабські бізнесмени – хороші полемісти та оратори, що варто вра-ховувати на переговорах і конференціях.

Вони вміють налагоджувати контакти, виділяються гостинністю, є непоганими акторами. Коли вони не хочуть відповідати, вони посміхаються, запевняють, що не знають цього питання, відтягують час чи обмовляються “загальними фразами”. Арабський етикет забороняє бути категоричним під час ді-лових зу¬стрічей, тому не можна вимагати від своїх партнерів відпові-дей “так” або “ні”. Араби віддають перевагу непрямолінійним відпові-дям типу: “Якщо буде завгодно Аллаху”. Відмова звичайно супро-воджується словесними викрутасами і похвалами на користь відхиле-ної пропозиції. Араби надзвичайно прив’язані до своїх національних свят.

В араб-ських державах існують свої норми етикету, протоколу, звичаї, пов’язані із способом життя, релігією, ідеологією. Їх, звичайно, треба знати, налагоджуючи контакти, при бесідах, переговорах, особливо як-що ви їдете в арабську країну. Не варто, наприклад, допускати жодної критики Корану і, звичайно, треба виявляти до нього повагу. Престиж торговця в арабському світі завжди був дуже високим. Пртя¬гом багатьох віків торгівля в арабських країнах відігравала ва-жливу роль, а накопичені у цій сфері традиції дуже сильні.

Тому араб-ські під¬приємці негативно сприймають принциповий метод пере-говорів, а пере¬вагу надають традиційним довготривалим торгам. Зау-ва¬жимо, що почат¬кова ціна ними може бути завищена в десятки разів. Після торгів, в кінці кінців, узгоджується ціна, яка в багато разів ме-нша початкової, і про¬дав¬ці при цьому залишаються повністю задово-леними.

Cторінки ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 )

 

Поисковый анализ сайта