Латинська Америка. Бізес-етикет латинських країн

 

Етикет

 

ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА

Латинська Америка – це загальна назва більше тридцяти держав із населенням близько 400 млн. осіб. Довгий час країни Латинської Аме-рики вважалися американськими статистами, що суттєво не впли¬ва¬ють на міжнародні відносини, хоча внесок латиноамериканських дер¬жав у розвиток цивілізації вагоміший, ніж внесок багатьох великих держав як минулого, так і сьогодення.

Особливістю бразильської дипломатії є глобалізм у підході до між¬народної проблематики, що випливає з прагнення Бразилії, спира-ю¬чись на своє стратегічне положення, природний, промислово-техно-ло¬гічний і людський потенціал, посісти місце однієї з провідних країн світу. Бразильському діловому етикету притаманні такі риси, як твер-дість і послідовність у відстоюванні своїх позицій, чіткість і лаконіч-ність у їхньому викладі, старанність у підготовці документів, вміння йти на розумні компроміси.

Латиноамериканці ведуть переговори не поспішаючи, завзято, ідуть на практичні пропозиції, а якщо є фінансові проблеми, матеріа-льні витрати, то діють обережно. Укладаючи двосторонні угоди, представники цієї країни ретельно перевіряють їхню відповідність внутрішньому законодавству. Бесіди ведуть звичайно один на один, записів бесід (принаймі, у вашій при-сутності) не роблять.

Деякі латиноамериканці не завжди точні, тому бажано угоду тримати під контролем. Латиноамериканці експансивні, дружні, яскраво виявляють свої сим¬патії, не люблять довгих і порожніх бесід, воліють давати й отри-мувати точні відповіді, не люблять вислуховувати інструкції, надають перевагу живій, людській мові. Вони відвертіші, ніж, скажімо, західно-¬європейці. Етикет спрощений.

Cторінки ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 )

 

Поисковый анализ сайта