Аналіз земельних ресурсів. Завдання аналізу та джерела даних

 

Методика економічного аналізу

 

Реферат на тему: Аналіз земельних ресурсів

1. Завдання аналізу та джерела даних

Земля – основний і незамінний ресурс для сільськогосподарського виробництва. За обсягом придатних для сільськогосподарського виробництва земельних ресурсів Україна – одна з найбагатших країн світу. На душу населення в Україні припадає 0,9 га сільськогосподарських угідь, в тому числі 0,7 га ріллі.

Протягом останніх років ці показники не зменшується, що пов’язано зі зменшенням чисельності населення. За європейськими мірками показники землезабезпечення в Україні досить великі. Незважаючи на значні ресурси, раціональне використання землі – одне з найважливіших народногосподарських завдань.

Проблема й у тому, що в Україні дуже високий рівень залучення земель у сільськогосподарський оборот: сільськогосподарське освоєння території – 69%, розораність с.-г. угідь – 78% або 56 % території.

При цьому значні площі угідь взагалі не використовуються, а на залучених у господарський обіг виробництво сільськогосподарської продукції з розрахунку на 1 га угідь значно поступається показникам розвинутих країн світу. Проблемою є деградація угідь через нераціональне їх використання.

Основне завдання аналізу – визначити заходи, які б забезпечили найефективніше використання земельних ресурсів з дотриманням екологічних вимог.

Складові аналізу:

- визначення структури с.-г. угідь та можливостей її поліпшення;

- вивчення ступеня використання орних земель, зокрема наявності науково обґрунтованих сівозмін, рівня їх освоєння;

- визначення ефективності використання земельних ресурсів та можливостей її підвищення.

Основні джерела інформації:

- законодавча база: Земельний кодекс України, ЗУ “Про оренду землі”, інші нормативні документи;

- економічні показники: річна звітність підприємства з відображенням інформації про землекористування, стан рослинницької і тваринницької галузей, посівні площі, внесення добрив; дані оперативного обліку; бізнес-план підприємства;

- інформація про стан земельних ресурсів та умови їх використання: земельно-кадастрова книга підприємства, договори оренди земельних паїв, картографічні документи (ґрунтові карти, картограми), паспорт поля тощо.

Cторінки ( 1 2 3 4 5 )

 

Поисковый анализ сайта