Аналіз конкурентоспроможності підприємства та його продукції

 

Методика економічного аналізу

 

Реферат на тему: Аналіз конкурентоспроможності підприємства та його продукції

 

1. Завдання аналізу

Для того, щоб підприємство могло повноцінно функціонувати, воно повинно з достатньою вигодою для себе реалізувати вироблену продукцію. В умовах ринкової конкуренції кожен виробник зобов’язаний переконати споживача у тому, що запропонований йому товар спроможний задовольнити його вимоги.

Цей товар певними характеристиками повинен вигідно відрізнятися від товарів-аналогів. Ринкова конкуренція виступає потужним стимулом, який змушує виробників постійно працювати над підвищенням якості продукції, здешевленням виробництва.

Для того, щоб зусилля виробників у цьому плані приносили максимальний ефект, необхідно постійно вивчати, яким чином можливості підприємства співвідносяться з вимогами конкурентної боротьби. Це передбачає здійснення порівняльного аналізу основних характеристик продукції підприємства і товарів його конкурентів; визначення недоліків та переваг підприємства порівняно з його основними конкурентами.

2. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства

Висока конкурентоспроможність продукції підприємства є необхідною умовою його стабільного розвитку. Конкурентоспроможність продукції визначається сукупністю якісних і кількісних характеристик цієї продукції, їх здатністю задовольняти потреби споживачів.

Схематично конкурентоспроможність продукції (К) можна позначити як відношення корисного ефекту (Ек) від використання товару до сумарних затрат на його придбання і експлуатацію, або ціни споживання (Цс): (10.1) Більший показник цього співвідношення вказує на вищу конкурентоспроможність товару. В основі методики аналізу конкурентоспроможності продукції – порівняння характеристик двох різних зразків товару, один з яких прийнятий за базу для порівняння.

Порівнюються дві групи характеристик товару, які, виходячи з формули 1, свідчать: - про корисність товару, його здатність задовольняти конкретні потреби споживача; - про ціну придбання і витрати на експлуатацію товару. Корисні характеристики товару відображають його технічні параметри (властивості), ергономічні (відповідність товару властивостям людського організму), естетичні (зовнішній вид товару), нормативні (відповідність товару діючим нормам і стандартам).

Експлуатаційні витрати певного року включають витрати на паливо чи електроенергію, на післягарантійний сервіс, купівлю запасних частин тощо.

При аналізі конкурентоспроможності товарів, які відносяться до оборотних засобів, споживчих товарів з коротким терміном використання чи одноразового використання (наприклад, продуктів харчування) розрахунки значно спрощуються, оскільки при визначенні повних затрат споживача здебільшого враховується лише ціна товару та, можливо, затрати на доставку. Порівняно невеликою є й кількість параметрів q.

Близькість визначеного інтегрального показника Ік до одиниці вказує на приблизно однакову вигідність для споживача придбання і використання порівнюваних зразків продукції. Якщо Ік < 1, за сукупністю аналізованих характеристик перевагою відзначається товар, параметри якого при визначенні показників q прийняті за базу для порівняння, при Ік > 1 – навпаки. У таблиці 1 наведені якісні характеристики та показники, що ілюструють умови придбання й експлуатації двох моделей мініпекарень. Застосовуючи наведену вище методику, проаналізуємо конкурентоспроможність моделі КПМ-2 відносно устаткування марки “Баларт”. За базу порівняння візьмемо характеристики моделі “Баларт”.

Cторінки ( 1 2 )

 

Поисковый анализ сайта