Аналіз результатів реалізації продукції підприємства

 

Методика економічного аналізу

 

Реферат на тему: Аналіз результатів реалізації продукції підприємства

 

1. Завдання аналізу та джерела інформації

Поряд з виробничою діяльністю підприємство здійснює комерційну. Основною її складовою часиною є реалізація виробленої продукції. Акт реалізації засвідчує, що продукція підприємства є потрібною суспільству. Лише отримавши гроші за свою продукцію, підприємство зможе продовжити свою діяльність.

Підприємства самостійно визначають канали збуту продукції, використовуючи для цього власну торгову мережу (фірмові магазини чи інші торгові об’єкти) та укладаючи договори продажу. Вони при цьому мають певні можливості впливати на формування ціни, визначати інші умови реалізації. Намагаючись отримати максимальну вигоду від реалізації продукції, підприємства досліджують ринкову кон’юнктуру. Аналіз результатів реалізації продукції повинен показати, наскільки вдало підприємство пристосовується до зовнішніх умов комерційної діяльності.

Аналіз покликаний:

- оцінити раціональність асортименту товарної продукції;

- встановити вигідність окремих каналів реалізації;

- забезпечувати керівництво оперативною інформацією про хід і результати реалізації продукції;

- визначити можливості збільшення доходів підприємства за рахунок вдалої реалізації продукції.

Джерелами інформації для проведення аналізу результатів реалізації сільськогосподарської продукції є: річна звітність сільськогосподарського підприємства, зокрема форма № 50-сг “Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств”, форма № 21-сг “Реалізація продукції”, дані первинного обліку.

2. Аналіз реалізації продукції за обсягами, якістю та строками

Обсяг реалізації продукції – один з основних показників, що характеризують результати діяльності підприємства. Може бути натуральним, тобто вказувати на кількість продажу окремих видів продукції, і вартісним – визначати суму грошових надходжень від реалізації продукції.

Вартісний показник застосовується для відображення загального обсягу реалізації, коли є кілька видів товарної продукції, і визначається здебільшого на основі фактичних реалізаційних цін. Кількість реалізованої продукції безпосередньо залежить від обсягу її виробництва.

Отже, у рослинництві він залежить від посівної площі й урожайності культур, у тваринництві – від поголів’я тварин та їх продуктивності. Крім того, фактором, який впливає на обсяг реалізації окремих видів сільськогосподарської продукції, є індекс якості – відношення залікової маси до фактичної. Індекс якості береться до уваги, зокрема, при реалізації цукрових буряків, молока, де обов’язково враховуються якісні параметри продукції. У сільському господарстві не вся вироблена продукція реалізовується, частина її використовується для задоволення внутрігосподарських потреб (на насіння та корм худобі).

Тому рівень товарності – відношення кількості реалізованої продукції до виробленої – є фактором, який впливає на обсяг її реалізації. Добуток вказаних факторів визначає обсяг реалізованої продукції. Наприклад, у рослинництві він визначатиметься за формулою: О = П • У • Ія • Іт, де О – обсяг реалізації продукції рослинництва, П – посівна площа, У – урожайність, Ія – індекс якості, Іт – індекс товарності. Отже, між цими ознаками існує функціональний тип зв’язку, і визначити вплив факторних ознак на зміну результативної можна за допомогою прийомів елімінування. Порівнюючи фактичні показники з плановими, визначимо характер та причини зміни обсягу реалізації зерна сільськогосподарським підприємством (табл.).

Cторінки ( 1 2 3 4 5 )

 

Поисковый анализ сайта